Chicken inside Coconut | 椰小鸡

-
YEAR: 2019
ART DIRECTOR: Liao Bofeng
DESIGNER: Zeng Sixin / Liao Bofeng
ILLUTRATOR: Zeng Sixin / Liu Yilan / Polly
MOTION: Zeng Sixin
CLIENT: 椰小鸡