Packaging design for apples in the year of the rat | 鼠年限定版苹果包装

-
ART DIRECTOR: Liao Bofeng
DESIGNER: Liu Yilan
ILLUTRATOR: Liu Yilan
MOTION: Liu Yilan
PHOTO: HUANG Yinghua
YEAR: 2020